Regulamin - wersja skrócona

Właścicielem serwisu DoktorDlaCiebie.pl jest firma 5x5 Solution Wojciech Ciesielski z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Paderewskiego 13/22, zwana dalej Administratorem.

Kluczowe informacje:
- Rejestrować na stronie mogą się tylko lekarze i włąściciele NZOZów.

- Rejestracja jest bezpłatna.

- Opublikowanie podstawowych informacji o gabinecie i lekarzu jest całkowicie darmowe.

- Zarejestrowani użytkownicy mogą skorzystać z dodatkowych płtanych usług.

- Serwis nie pobiera opłat za przeglądanie treści.

Regulamin - wersja pełna

Regulamin z dnia 2015-01-30.

I Informacje wstępne

1. Właścicielem serwisu DoktorDlaCiebie.pl jest firma 5x5 Solution Wojciech Ciesielski z siedzibą w Brodnicy przy ulicy Paderewskiego 13/22, zwana dalej Administratorem.

2. W dalszej części strona internetowa DoktorDlaCiebie.pl zwana będzie Serwisem

3. Poprzez Użytkowników Serwisu rozumiemy wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową DoktorDlaCiebie.pl.

4. Zarejestrowanymi Użytkownikami serwisu DoktorDlaCiebie.pl mogą być obecnie tylko lekarze różnych specjalności lub właściciele NZOZ.

5. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna.

6. Zarejestrowany Użytkownik ma możliwość skorzystania z płatnych usług oferowanych przez serwis DoktorDlaCiebie.pl takich jak Profil Złoty czy reklama w serwisie. Skorzystanie z płatnych usług jest dobrowolne.

II Publikowane informacje i odpowiedzialność

1. Za jakość wprowadzonych danych wprowadzonych w profilu odpowiada Zarejestrowany Użytkownik, który założył profil.

2. Wszystkie dane wprowadzone przez Zarejestrowanych Użytkowników do profilu lekarza lub gabinetu będą prezentowane na stronie DoktorDlaCiebie.pl, po wcześniejszej weryfikacji przez moderatora.

3. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za treść informacji umieszczonych na stronie internetowej przez Zarejestrowanych Użytkowników.

4. Administrator serwisu nie ponosi żadnej odpowiedzialności za jakość usług świadczonych przez Zarejestrowanych Użytkowników i nie odpowiada za ewentualne ich skutki.

5. W związku z utrzymaniem wysokiej jakości informacji prezentowanej w Serwisie - dane o gabinecie lekarskim i lekarzu muszą być aktualizowane co najmniej raz w roku. Przez aktualizację rozumie się już sam fakt zalogowania się przez Zarejestrowanego Użytkownika w Serwisie.

6. Zarejestrowany Użytkownik oświadcza, że zamieszczane przez niego informacje są prawdziwe, zgodne z polskim prawem oraz że posiada niezbędne kwalifikacje i uprawnienia do świadczenia usług.

7. Administrator serwisu zastrzega sobie prawo odmowy umieszczenia informacji o lekarzu/gabinecie, jeśli nie spełnia ona warunków regulaminu.

III Podsumowanie

1. Rejestrując się, Użytkownik potwierdza, iż akceptuje wszystkie punkty regulaminu, a także zgadza się na upublicznienie wszystkich danych, które wprowadzi w profilu lekarza lub gabinetów.

2. Zarejestrowany Użytkownik wyraża także zgodę na otrzymywanie informacji związanych z usługami świadczonymi przez Serwis DoktorDlaCiebie.pl.

3. Administrator Serwisu Medycznego zastrzega sobie prawo zmiany regulaminu w dowolnym momencie, oraz poinformowania o tym fakcie Zarejestrowanych Użytkowników Serwisu DoktorDlaCiebie.pl drogą mailową.